Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Sdružení zdravotně postižených v ČR vzniklo z podnětu:
- Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR
- Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
- Svazu sluchově postižených v ČR
- Svazu tělesně postižených v ČR

Usnesením mimořádného sjezdu Svazu invalidů v ČR, konané ho v Brně ve dnech 28. – 30. 6. 1990 se sdružení stalo právním nástupce této organizace.Sdružení zdravotně postižených v ČR ( SZdP v ČR) je dobrovolným, otevřeným a nezávislým občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Tvoří jej samostatná a nezávislá občanská sdružení, jejichž členská základna je tvořena převážně osobami se zdravotním postižením. Na základě statutu SZdP v ČR, článek VII. působí v určených územních obvodech okresní výbory (územní sdružení) a jejich výkonné orgány. Jejich úkolem je vytvářet podmínky pro specifickou práci jednotlivých členských organizací.

Sdružení zdravotně postižených – okresní výbor ve Strakonicích – vznikl v rámci ustavující schůze v roce 1991.

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Okresní výbor ve Strakonicích v rámci svého jednání ze dne 10. 7. 2009 rozhodl mimo jiné i o změně v názvu organizace, která spočívá v náhradě slov okresní výbor na územní sdružení. Zástupce organizace SZdP v ČR Praha byl požádán o vystavení nového Registračního listu. Nový název organizace: Sdružení zdravotně postižených v ČR,Územní sdružení Strakonice.

Současnost:
V návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. došlo ke změně názvu organizace:

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Strakonice

Územní sdružení ve Strakonicích je jedním z pobočných spolků Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

Právoplatnými členy Územního sdružení Strakonice jsou:
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.  pobočný spolek Strakonice
- Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Strakonice
- Společnost pro pomoc lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. pobočný spolek Strakonice

Kolektivními členy Územního sdružení ve Strakonicích se stala ke dni 1. 1. 2010. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Strakonice.

Úzce spolupracujeme s místní organizací Svazu diabetiků v ČR.

Organizační struktura

Předseda územního sdružení:          Božena Krejsová
Místopředseda územního sdružení:    Jan Bublík
Jednatelka a hospodářka:                   Jana Kohelová
Revizní komise:                                    Vladislava Divišová

 

Územní sdružení , pobočný spolek ve Strakonicích

-Zabývá se činnostmi, spojenými s provozem pronajaté budovy Stavbařů 213 ve Strakonicích
-Zajišťuje kulturní, sportovní a společenské akce pro své členy, provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek